Besparen op verzekeringen: Premievergelijk.nl

Premievergelijk helpt je met het besparen op verzekeringen. Deze maand de zorgverzekering: november en december zijn de aangewezen maanden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Disclaimer & Privacy

De inhoud van de door Premievergelijk.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in. Premievergelijk.nl stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Premievergelijk.nl doen dat geheel op eigen risico. Premievergelijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

De afhandeling van via Premievergelijk.nl bij aanbieders gekochte producten of diensten komen geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s). De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Premievergelijk.nl zijn ontwikkeld door externe partijen waar Premievergelijk.nl geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Uw privacy

Premievergelijk respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

We verzamelen geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden en uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en te onderhouden.

Premievergelijk.nl maakt gebruik van het webstatistiekenpakket Google Analytics. Hierbij worden door Google Analytics cookies ingezet bij onze bezoekers. De gegevens uit Google Analytics worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Meer informatie over de gegevens die Google Analytics van u bijhoudt, kunt u vinden in het Privacy centrum van Google Analytics.

Hulp nodig?

Een vraag over je zorgverzekering? Bezoekers van Premievergelijk.nl helpen je met het antwoord.

Ervaringen van andere verzekerden

Besured Zorgverzekering

lk ben heel tevreden over de polis van Besured. Prima service, goed geholpen tegen een goede prijs.

Kiemer Ziektekosten

Bij Kiemer kan ik zelf kiezen waar ik behandeld wil worden, ideaal voor mij. lk kan deze maatschappij bij iedereen aanbevelen.

Vergelijk meerdere zorgverzekeraars:
  • Ohra
  • FBTO
  • Unive
  • Nationale Nederlanden
  • Aegon
  • Centraal Beheer
  • Delta Lloyd